TOP 6 tech trends

Top trendy technologiczne w IT w 2021 roku

Maciej Mortek
4 minutes read

Jako firma programistyczna musimy śledzić najnowsze trendy i być przygotowanym na nowe wyzwania. Wszystko po to, by oferować Klientom najbardziej funkcjonalne i najbezpieczniejsze rozwiązania. Rok 2020 pokazał nam, że wybór technologii i strategia rozwoju, jaką przyjęliśmy w ostatnich latach pomogła nam ugruntować pozycję na rynku IT, a także zapewnić Klientom dostęp do najnowszych rozwiązań. Dlatego w 2021 roku będziemy konsekwentnie kontynuować ten plan!

Od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój w świecie IT. Technologie ciągle się zmieniają, powstają nowe narzędzia, oferujące coraz więcej możliwości. Ale ten rok będzie szczególny. Pandemia COVID-19 wywołała szereg zmian, które nastąpiłyby prawdopodobnie dopiero w następnej dekadzie. Branże, które dotychczas nie wyobrażały sobie pracy w modelu zdalnym, nagle były zmuszone przenieść się do Internetu w ciągu zaledwie kilku tygodni. Ta fala wywołała potrzebę stworzenia nowego oprogramowania, dostosowanego do aktualnych realiów i potrzeb branż, które dotychczas nie były zdigitalizowane. To wszystko zwiększa popyt na usługi w chmurze, zarówno jeśli chodzi o dynamiczne zwiększanie dostępności aplikacji oraz przechowywanie danych. 

W bieżącym roku przewidujemy rozwinięcie automatyzacji w wielu dziedzinach życia, będziemy zbierać jeszcze większe ilości danych, a co za tym idzie – kwestie bezpieczeństwa będą kluczowe dla całej branży IT. 

Szybki rozwój oprogramowania we współpracy z narzędziami no-code oraz low-code 

Narzędzia typu low-code/no-code to nic innego jak zaawansowane oprogramowanie, przeznaczone do różnych zastosowań, które można w łatwy sposób dostosować do potrzeb biznesowych. 

Wykorzystując takie rozwiązania na wczesnym etapie prac nad projektem, możemy w szybkim czasie przedstawić Klientom wstępne przykłady Proof of Concept lub proste koncepcje MVP. W ten sposób nasi Klienci, mogą już na samym początku przetestować kilka modeli biznesowych, a następnie wybrać ten, który najbardziej im odpowiada i rozwinąć go w dojrzały produkt. 

W projektach tworzonych dla Klientów, już teraz korzystamy z takich narzędzi jak Grafana czy Tableau, dzięki którym możemy szybciej przygotowywać wszelkiego rodzaju raporty i analizy. Nasi Klienci są zadowoleni z możliwości jakie oferują te narzędzia, a także ze sposobu wdrożenia ich do aplikacji.

Rozproszenie usług i większa integracja pomiędzy gotowymi rozwiązaniami 

Nie tylko integracje z narzędziami low-code będą w najbliższych latach popularne. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji tworzonych w rozproszonej architekturze, zwiększy się integracja z zewnętrznymi dostawcami. 

Zamiast tworzenia wszystkich funkcjonalności od podstaw, coraz częściej będziemy integrować oprogramowanie z zewnętrznymi usługami. 

Jako Polcode, już w zeszłym roku podjęliśmy działania mające na celu poszerzenie naszej oferty o zewnętrznych dostawców usług. Dzięki współpracy z Twilio, jako ich oficjalny partner, możemy już teraz oferować pomoc związaną z komunikacją z klientami (np. AI i chatboty), a także przygotowywać wdrożenia związane z call center. 

Nacisk na kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 

W ubiegłym roku byliśmy świadkami kilku spektakularnych wycieków danych. Był to również rok, który spędziliśmy na wielu dyskusjach o naszej prywatności w sieci i ochronie danych osobowych. 

W roku 2021 te dyskusje przybiorą na sile. Ostatnie lata pokazały, że ochrona danych osobowych w sieci wciąż wymaga poprawy. 

Przesyłanie wrażliwych informacji pomiędzy różnymi podmiotami będzie niosło za sobą różne konsekwencje dlatego cały proces musi być jak najlepiej zabezpieczony. W ostatnich latach, w naszej firmie, wprowadziliśmy procedury, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji, a także jeszcze lepszą ochronę danych Klientów. Przygotowaliśmy specjalne narzędzia do ich anonimizacji, dzięki czemu programiści nie przechowują wrażliwych danych na swoich komputerach. Przeprowadziliśmy również szereg usprawnień związanych z naszą infrastrukturą – co pozwoliło naszym pracownikom w erze pracy zdalnej, pracować spokojnie i bezpieczne, ze swoich domów. 

Dostosowywanie narzędzi do pracy zdalnej i automatyzacja procesów w firmach 

Pandemia znacząco wpłynęła na to, w jaki sposób obecnie funkcjonują firmy. Podczas, gdy jeszcze z początkiem 2020 roku, wydawało nam się, że jesteśmy dopiero na starcie transformacji naszego modelu pracy, nagle w ciągu kilku tygodni wiele branż było zmuszone przenieść się do Internetu. Ta transformacja wciąż trwa. Jeszcze nie wszystkie narzędzia i procesy są do tego dostosowane, a presja czasu na wprowadzanie zmian rośnie, ponieważ jak pokazują badania, wiele osób niechętnie wróci do standardowego modelu pracy w biurze. 

W Polcode od zawsze część naszego zespołu pracowała zdalnie, dzięki czemu nie mieliśmy żadnego problemu, aby w marcu 2020 roku, natychmiast przenieść się do Internetu i pozostać tu na kolejne miesiące. 

Teraz nasze doświadczenie wykorzystujemy we współpracy z Klientami. Tworzymy narzędzia, dzięki którym mogą efektywnie wykonywać swoją pracę, niezależnie od miejsca czy strefy czasowej, w jakiej się znajdują.

Wzrasta również potrzeba automatyzacji jak największej ilości procesów w firmie, co wpływa bezpośrednio na dochody. Korporacje które nie wdrożą narzędzi związanych z ideą Hyperautomation, zostaną o kilka długości w tyle za konkurencją. 

Dalszy rozwój technologii związanych z AI oraz analizą danych (Data Science)

W roku 2021 wciąż będziemy mieli do czynienia z intensywnym rozwojem technologii związanych z Artificial Intelligence czy Machine Learningiem. Możemy się spodziewać większej ilości narzędzi, które powoli będą przejmować zadania, dotychczas przeznaczone tylko dla ludzi. W 2020 mieliśmy już próbkę tego co potrafi AI, na przykładzie GPT-3 od OpenAPI. Za pomocą tego API programiści potrafili stworzyć narzędzia, które skutecznie potrafiły generować proste artykuły na wybrany przez użytkownika temat. 

AI również będzie wspierała programistów w ich codziennej pracy. Już teraz istnieją programy, które w oparciu o właśnie wcześniej wspomniany GPT-3, na podstawie opisu użytkownika, potrafią generować proste interfejsy aplikacji/stron internetowych w HTML i CSS. 

Jednak AI to nie tylko tworzenie treści, czy automatyczne programowanie, to też szereg innych możliwości. W Polcode już od kilku lat tworzymy algorytmy, które wspomagają analizę danych i podejmowanie decyzji. 

Technologie związane z Data Science cały czas idą do przodu i możemy być pewni, że w ciągu kilku lat, ilość przechowywanych danych wzrośnie. Dlatego też już od 2020 roku, aktywnie rozwijamy nasz zespół developerów związany z językiem Python, który często wykorzystywany jest w rozwiązaniach związanych z Data Science oraz Machine Learning. 

Intensywny rozwój technologii związanych z Cloud Computing 

Przygotowanie infrastruktury do przechowywania dużych ilości danych, zabezpieczenie jej i bieżąca administracja – to czasochłonne zadania, na które nie zawsze mamy czas. 

Dzięki chmurom publicznym, większość internetowych narzędzi i aplikacji które pomagają w pracy zdalnej, mogła bez problemu wytrzymać wzmożony ruch jaki nastąpił na początku zeszłego roku. 

Jednak chmura to nie tylko przechowywanie danych i serwowanie ich użytkownikom. Amazon Web Services, Google Cloud, Azure i inni oferują również zestaw przydatnych narzędzi dla programistów, które możemy zaimplementować w ciągu kilku godzin w naszych projektach, dzięki czemu nie musimy wymyślać ich od zera. Analiza obrazów, Internet of Things, rozpoznawanie oraz sterowanie głosem, technologia blockchain – to wszystko jest dostępne dzięki chmurze publicznej. 

W nawiązaniu do raportu Gartnera, rynek związany z chmurą publiczną, tylko w 2021 roku urośnie o ponad 306 miliardów USD. Ma to też swoje negatywne skutki. Zwiększone zapotrzebowanie na serwery i moc obliczeniową, zacznie wpływać na nasze środowisko. Szacuje się, że w latach 2007 – 2020 zapotrzebowanie na energię elektryczną przez usługi w chmurze, wzrosło dwukrotnie. W związku z tym, większość gigantów IT coraz częściej rozgląda się za ekologicznymi rozwiązaniami. 

W Polcode na bieżąco obserwujemy rozwój chmury publicznej i dostosowujemy nasze wybory, nie tylko pod kątem oferowanych narzędzi, ale również mając na uwadze wpływ na środowisko.

Rok 2020 zapisze się na kartach historii jako czas walki z pandemią. Jednak dla technologii był to okres szybkiej transformacji, która nie zwolni w obecnym roku i będzie koncentrować się wokół automatyzacji, bezpieczeństwa danych oraz  dalszego rozwoju sztucznej inteligencji.

On-demand webinar: Moving Forward From Legacy Systems

We’ll walk you through how to think about an upgrade, refactor, or migration project to your codebase. By the end of this webinar, you’ll have a step-by-step plan to move away from the legacy system.

Watch recording
moving forward from legacy systems - webinar

Latest blog posts

See more

Ready to talk about your project?

1.

Tell us more

Fill out a quick form describing your needs. You can always add details later on and we’ll reply within a day!

2.

Strategic Planning

We go through recommended tools, technologies and frameworks that best fit the challenges you face.

3.

Workshop Kickoff

Once we arrange the formalities, you can meet your Polcode team members and we’ll begin developing your next project.