AJAX
Autobahn JS (Websocket Client)
Doctrine
Handlebars
PHP5
Ratchet Websocket Server
SASS
Symfony 2
XMPP-based chat
ZeroMQ

ZMR

ZMR to platforma do zarządzania, przeznaczona dla klinik dentystycznych. Mimo ograniczeń jakie stwarza programowanie w przeglądarkach, ZMR chce zapewnić swoim klientom wszystkie najbardziej zaawansowane i najlepsze funkcjonalności typowe dla rozwiązań desktopowych. I to właśnie nasz zespół stanął przed zadaniem zrealizowania tego celu.
Choć napisana w PHP, ZMR korzysta z wielu najnowszych trendów w aplikacjach internetowych. Jej bogaty wachlarz funkcjonalności obejmuje m.in. kompleksowe zarządzanie danymi pacjenta, planowanie wizyt, planowanie dyspozycji pomieszczeń, kalendarz spotkań i urlopów, moduł finansowania, moduł tworzenia i rozsyłania dokumentów firmowych, zarządzanie personelem, zadaniami i poziomem dostępu, moduł importujący i synchronizujący firmy ubezpieczeniowe, wizualizację diagnostyki uzębienia pacjenta i wewnętrzny moduł komunikacyjny.

Charakter aplikacji oznaczał konieczność umożliwienia różnym przeglądarkom na komunikowanie się ze sobą podczas przeglądania tego samego zasobu. Niektóre z sekcji aplikacji składają się z bloków formularzy, a każdy z nich może być edytowany osobno. Wyzwaniem było sprawienie, by każdy mógł być edytowany przez maksymalnie jedną osobę jednocześnie. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie stosunkowo młodej technologii WebSocket – umożliwia ona ciągłą komunikację między jednostką publikującą a subskrybentami. W kolejnej iteracji wzbogaciliśmy ten system o live preview – automatyczną aktualizację bloków we wszystkich przeglądarkach w momencie dodania jakiejkolwiek nowej zmiany do bazy.