Bootstrap
Django
iOS
LESS CSS
RESTful API
WordPress

SNAP

Stworzyliśmy część systemu rejestracji w przychodniach lekarskich, ułatwiającego wypełnianie formularzy przez pacjentów w formie elektronicznej, przy użyciu iPada. Formularze te są wysyłane następnie na serwer, gdzie pracownicy mogą je poddać dalszemu przetwarzaniu lub skontrolować stan ich wypełniania i poprawność danych, podczas gdy pacjent ma możliwość przeglądania portalu edukacyjnego dostosowanego do profilu przychodni i tematów, które go interesują. System składa się z czterech głównych części: aplikacji na iPad, interfejsu dla pracowników, portalu edukacyjnego oraz aplikacji serwerowej odpowiedzialnej za składowanie danych. Cały proces jest dosyć skomplikowany ze względu na wymagania prawne obowiązujące w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym również wymagania dotyczące bezpieczeństwa były wyższe.

Podstawowe elementy systemu to: aplikacja na iPad, pozwalająca na wypełnianie formularzy wybranych przez pracownika, a potem na przeglądanie portalu edukacyjnego; pulpit dla pracowników: pozwala pracownikom przeglądać listę aktualnych wizyt wraz z danymi pacjentów, z możliwością eksportu danych do PDF/CSV/itp. oraz przesłania do dalszego przetwarzania; portal edukacyjny: spersonalizowane informacje na tematy interesujące pacjenta, z możliwością przeglądania najnowszych treści dostarczonych przez wydawców, z którymi firma współpracuje; aplikacja serwerowa: udostępniająca API dla aplikacji iPada, pulpitu itp., zachowująca logi o uzyskanym dostępie i pozwalająca uprawnionym pracownikom na dostęp do danych w bazie; dodatkowe elementy systemu, jak scentralizowane systemy logowania oraz zarządzania kodem aplikacji.