Strona głównaProjektyRingadoc
AJAX
CSS
Cucumber
HTML/DHTML
JavaScript
jQuery
MySQL
Rspec
XHTML

Ringadoc

Ringadoc to innowacyjny serwis dla lekarzy, który pozwala im na bardziej efektywne zarządzanie telefonami od pacjentów poza godzinami pracy. Zautomatyzowany proces rejestracji daje priorytet wypadkom nagłym, jednocześnie zapisując wszystkie próby kontaktu w interaktywnym kalendarzu. Celem aplikacji jest zapewnienie pacjentom dostępu do specjalistów o każdej porze dnia, a także umożliwienie lekarzom łatwego ustalania kolejności najbardziej pilnych spraw.
Polcode uczestniczył w rozwoju tego projektu na przestrzeni kilku lat. Nasz zespół zrealizował szereg zadań, które w dużej mierze zadecydowały o jego finalnym kształcie.

Pośród kluczowych zadań znalazły się:
– projekt struktury bazy danych,
– wdrożenie nowych funkcjonalności przy pomocy frameworka MCV,
– wykonanie różnorakich funkcjonalności serwerowych przy użyciu Redis i Resque,
– obsługa telefonów z Asterisk AGI i samodzielne wykonanie biblioteki na podstawie EventMachine,
– przetwarzanie płatności z Authorize.net (ostatnio Stripe),
– możliwość wysyłania powiadomień,
– wdrożenie funkcjonalności wyszukiwania na bazie silnika Solr,
– transkrypcja audio na tekst oraz tekst na audio za pomocą usługi AT&T Speech/TTS,
– konfiguracja scentralizowanych serwerów z Puppet oraz zarządzanie wszystkimi serwerami.
Pozostałe zadania (po stronie klienta), to m.in. konwersja layoutów HTML do widoków HAML i ERB oraz projekt prostych interfejsów i interaktywnych formularzy.